Brandýské Vánoce

letos s podtitulem MALOVANÉ, BARVENÉ, TIŠTĚNÉ

26. 11. - 31. 12. 2022

O nás

Aneb jak to celé začalo....

Vánoční výstava .....při tomto slovním spojení mě napadne vůně jehličí, spousta větví, stromečků, trámů, dřevěných prken – polic, vůně perníčků, medoviny, zvonění zvonečků, zvuk koled a mnoho betlémů, vánočních exponátů a jiné současné vánoční lidové tvorby.

V této vánoční atmosféře jsem vyrůstala každý rok, kdy můj tatínek Jiří Kubec spolupořádal vánoční výstavy v Praze. Před 41 lety se totiž Bonsai servis Praha rozhodl, že začne tyto výstavy pořádat. U zrodu stál Ing. Blahoslav Lukavec a Ing. Petr Herynek a o několik let později i můj tatínek. Pan Herynek se po nějaké době od této výstavy odpojil a pořádal vánoční výstavy ve Zlaté uličce na Pražském hradě a nyní je pořádá již několik let v Botanické zahradě UK.

Pan Lukavec s mým tatínkem následně se svými rodinami pořádali výstavy v Celetné ulici, v Jilské ulici u Františkánů, na Staroměstském náměstí, v Jindřišské věži, v Karlově ulici a nyní již 10 let v podzemí Betlémské kaple. V současnosti je to jedna z největších vánočních výstav v Praze.

Tatínek se však před dvěma lety z jakýchsi „monotónních“ důvodů odtrhl a mně začalo být líto, že už této výstavy nejsme jako rodina toliko součástí….

Začala jsem tedy přemýšlet a zjišťovat, kde udělat výstavu obdobnou. Zjistila jsem, že v okolí našeho města moc vánočních výstav není, tradičních už vůbec ne. Nejblíže je asi skanzen v Přerově, kde jsou vidět ukázky lidových řemesel a lidové tvorby.

To je tedy hlavní důvod, proč bych vánoční výstavu v našem města ráda začala pořádat. Píši záměrně „začala pořádat“ a ne „uspořádala“, neboť se mi nejedná udělat pouze jednu výstavu, ale dělat zde výstavu v případě zájmu každé Vánoce.

Nedílnou součástí výstav jsou i dílničky řezbářů, krajkářek, košíkářek, perníkářek a dalších řemesel, při kterých mohou děti sledovat, jak se co vyrábí, a jak se také co vyrábělo před lety, neboť spoustu řemesel již v našich rodinách zaniklo.

Sehnat starý materiál na dotvoření tradiční atmosféry (ošatky, nůše, koše, vědra, saně, …) není jen tak. Oslovila jsem již tedy mnoho lidí v okolí, kteří plno věcí, které jim nyní leží na půdě, ochotně zapůjčí. Také jsme během minulých výstav byli v kontaktu se skanzenem v Přerově a zapůjčili si od nich nějaké artefakty, což bych tentokrát také ráda využila.

Ohledně exponátů jsme již oslovili místní DPS, několik ZŠ, ZUŠ, MŠ a jiné, kteří nám rádi vyrobí, co bude v jejich silách.
To, že většina děl a výrobků na výstavě bude vyrobených místními dětmi, mládeží a seniory, bude obrovskou přidanou hodnotou, na kterou se moc těšíme, protože z těch, se kterými jsme již mluvili, cítíme velké nadšení.

Na výstavě také bude několik cenných řezbářských děl od předních českých řezbářů, kteří s výstavou v Praze již mnoho let spolupracují. Jedná se např. o paní Koverdynskou, Morávka, aj.

Barbora Navrátilová a Jiří Kubec